Skärmavbild 2013-10-08 kl. 18.23.21

 

Besiktning

Då vi upplevt att mânga kunder oroar sig för sitt taks skick erbjuder vi numera besiktning av tak. Besiktningen ger dig viktig information om takets kondition.

Detta skänker trygghet i att ditt tak mår bra eller klara besked om utifall ditt tak behöver någon åtgärd. Allt för att enkelt kunna ta rätt beslut.
 

Vid en besiktning går vi igenom följande
- Takets svagheter/styrkor
- Kondens
- Luftning
- Genomföringar
- Avrinning
- Förslitningar
- Materialkanter

-Vi går tillsammans med kunden igenom den utförda besiktningen och informerar om takets kondition.