Skärmavbild 2013-10-08 kl. 18.23.21

ROT

Takrenoveringar räknas som ROT- arbeten.

Skattereduktionen för husarbete/ROT riktar sig till ägare av bostader och uppgår till hälften av vissa arbetskostnader. Faktureringsmodellen innebär att det utförande entrepenören kräver kunden på endast hälften av vissa arbetskostnader. Efter kundens betalning till entrepenören begär entrepenören utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden inkl moms som kunden inte betalt.

Mer information angående ROT- avdraget

SKATTEVERKET